Website Optimalisatie voor hoger online rendement

In veel gevallen wordt er weinig gedaan aan het analyseren en het optimaliseren van de website. Zonde, want als de website eenmaal staat, begint pas het echte werk. Middels webanalyse krijg je inzicht in wat bezoekers op de website doen en of ze inderdaad de gewenste acties doen. Doen ze dat niet, dan zal er getest moeten worden welke verbeteringen het beste doorgevoerd moeten worden. Ook zie je waar bezoekers vandaan komen en of de uitgezette campagnes het gewenste resultaat opleveren. Webanalyse is hiermee de basis om de website verder te verbeteren. Het uiteindelijke doel van website optimalisatie is het realiseren van een hoger online rendement.

Website optimalisatie op diverse niveaus

Bij website optimalisatie kijk ik niet alleen naar de conversie gerichtheid van de site in het koopproces, maar naar de gehele website. Hierbij kun je denken aan de volgende niveau’s:

  • functionaliteit: werkt de site functioneel goed
  • toegankelijkheid: inzicht in drempels zijn er om de site te gebruiken
  • usability: gebruiksvriendelijkheid van een site
  • conversie gerichtheid: in welke mate is de site gericht op bezoekers voor het doen van de gewenste acties
  • verleiding: welke technieken kunnen worden toegepast om de bezoekers te verleiden

Verder gaat het bij website optimalisatie om de dialoog met de bezoeker te verbeteren. Een heldere call-to-action met andere tekst, button of afbeelding kan al voor meer conversies zorgen. Om te kijken welke verbetering het beste kan worden doorgevoerd, worden verschillende varianten gemaakt en vervolgens in een A/B- of multivariate test uitgezet. Op deze manier wordt onderzocht welke variant het beste resultaat oplevert op basis van bezoekersgegevens. Website optimalisatie is dan ook een doorlopend proces. Met het continue testen en aanpassen van je website zul je dan ook meer rendement realiseren.

Wat ik voor je kan betekenen op het gebied van website optimalisatie

1. Verbeterplan website-optimalisatie
Eerst zal ik inzicht geven wat het online rendement van de website nu is, de zgn 0-meting, zodat er een uitgangspunt is. Vervolgens breng ik in kaart waar de grote bottlenecks zitten in de site en waar de belangrijkste afhaakmomenten zijn.  De site beoordeel ik op ca. 30 criteria op het gebied van website-optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid, waaruit een gedegen verbeterplan komt met advies van concreet te nemen actiepunten die doorgevoerd dienen te worden. Afhankelijk van de mogelijkheden kan ik desgewenst deze punten doorvoeren op de website, om te borgen dat de verbeterpunten direct en op de juiste manier worden doorgevoerd. Dit gebeurt uiteraard na goedkeuring.
2. Testplan en opzetten van A/B testen
Bepaalde punten zullen direct doorgevoerd moeten worden op de website, als deze zonder enige twijfel leiden tot verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en van het online rendement van de website. Ook zijn er verbeterpunten die eerst met bezoekers van de website getest dienen te worden, om zeker te zijn dat de aanpassing ook daadwerkelijk leidt tot verbetering van de conversie. Dergelijke testen beschrijf ik in een testplan, waarbij beschreven wordt hoe er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Het formuleren van hypothesen, beschrijvingen van de variant en het daarbij te verwachten resultaat vind je terug in dit testplan.

Hierbij kijk ik niet alleen vanuit usability, maar ook vanuit het Persuasion Architecture model. In dit model zijn 4 type persona’s beschreven, die elk op een andere manier beslissingen nemen. Hierin worden de spontane, competitieve, methodische en humane bezoekers onderscheiden. Dit heeft consequenties voor de content en lay-out van de site en daarmee voor de dialoog met de bezoeker.

Indien mogelijk worden de verbeteringen volgens de geformuleerde hypothesen verder uitgewerkt en in een A/B test op de website uitgevoerd. Hiermee worden zowel de originele pagina als de varianten getoond aan de bezoekers, zonder dat deze hier bewust van zijn. Uiteindelijk wordt vastgesteld welke variant het beste rendement geeft. . In overleg bekijken we welke tool hiervoor gebruikt gaat worden, afhankelijk van de mogelijkheden en doorlooptijden.

De testresultaten worden gerapporteerd met een advies van het doorvoeren van de variant, van welke gebleken is dat die het hoogste online rendement oplevert.

Website optimalisatie op maat

Uiteraard is bovenstaande aanpak niet voor elke site van toepassing. Per site bekijk ik welke aanpak het beste is en waar de belangrijkste ‘quick-wins’ te halen zijn. In overleg wordt dan besloten welke werkzaamheden op het gebied van website optimalisatie dan worden uitgevoerd.

Klinkt dit goed en ben je geïnteresseerd om meer online rendement uit je website te halen?

Neem vrijblijvend contact op ->