Algemene voorwaarden WebExpertise

Deze algemene voorwaarden (hierna de ”Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Diensten (als hierna gedefinieerd) van WebExpertise, een onderneming naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 55269451, gevestigd aan De Koop 150, 3828 RL Hoogland, Nederland (hierna “WebExpertise”). WebExpertise biedt haar diensten aan op web-expertise.nl en op analyticsconversionacademy.nl.

Elke onderneming, bedrijf of andere partij die zich aanmeldt voor een e-learning, cursus/training die online of offline gegeven wordt of op andere wijze gebruik maakt van de diensten van WebExpertise (hierna de “Klant”) zal worden geacht de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

Aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WebExpertise niet.

Online marketing diensten

 1. Voor de online marketing diensten waarvoor WebExpertise wordt ingehuurd, worden per keer specifieke afspraken gemaakt waar zowel WebExpertise als Klant zich aan moeten houden. Deze afspraken worden per mail aan elkaar bevestigd.
 2. Na schriftelijke akkoord zijn beide partijen gebonden aan de gemaakte afspraken.
 3. WebExpertise kan voor maximaal 3x de opdrachtsom/offerteprijs aansprakelijk gesteld worden, indien WebExpertise per abuis een fout maakt waardoor de Klant financiële schade heeft.

Cursussen en trainingen

 1. Bij aanmelding van een cursus of training bij WebExpertise, of een e-learning op analyticsconversionacademy.nl, is de klant gebonden het tarief voor de betreffende cursus/training te voldoen direct via een Ideal betaling of per creditcard. Pas bij ontvangst van betaling is de inschrijving voor de cursus/training en e-learning definitief.
 2. De cursus (met uitzondering van de e-learnings) kan 3 weken voor de start van de cursus/training kosteloos geannuleerd worden. Dit dient per e-mail te worden gedaan aan info@web-expertise.nl. Dit betekent dat tot 3 weken van te voren de aanmelding als optie kan worden gezien. Als de Klant annuleert tussen 2 en 3 weken voor de start van de training, dan betaalt de Klant 75% van de prijs. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de training betaalt de Klant 100% van de kosten en is er dus geen vergoeding. Het is wel mogelijk de plaats af te staan aan iemand anders. Indien het cursusgeld al betaald is en de Klant heeft recht op vergoeding van het inschrijfgeld, zal dit binnen 10 werkdagen teruggestort worden aan de Klant.
 3. De e-learnings zoals die worden aangeboden op web-expertise.nl en analyticsconversionacademy.nl kunnen niet geannuleerd worden. Deze starten altijd op individuele basis vanaf het moment dat het volledig is betaald. Als de Klant de e-learning niet gaat starten of gaat stoppen nadat de Klant gestart is, is er geen recht op een vergoeding.
 4. De Klant heeft vanaf het moment dat de e-learning Praktijkgerichte cursus Google Analytics 4 is betaald een jaar toegang tot de cursus. Als de Klant na een jaar nog gebruik wil maken van de e-learning, dan zal opnieuw het dan geldende tarief betaald moeten worden.
 5. De inlog voor de e-learnings zijn persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar. Dat betekent dat de inlog niet door een andere persoon gebruikt mag worden dan door de persoon die zich voor de e-learning heeft aangemeld. Indien de inlog door meerdere personen wordt gebruikt, dan kan WebExpertise de toegang tot de e-learning afsluiten voor de Klant. De Klant heeft dan geen recht op een vergoeding.

Klantenbestand en communicatie

 1. Bij aanmelding van een cursus/training/e-learning of bij akkoord van een online marketing dienst worden de gegevens van de Klant in het klantenbestand van WebExpertise opgenomen. Dit vanwege het uitvoeren van de dienst en communicatie hierover. Deze gegevens worden bewaard zolang de Klant diensten afneemt van WebExpertise tot maximaal 1 jaar nadat de dienstverlening is gestopt.
 2. De Klant kan te allen tijden het verzoek indienen de gegevens te verwijderen, mits de dienstverlening of cursus/training/e-learning is beëindigd.
 3. WebExpertise heeft het recht met de Klant te communiceren middels e-mail over andere diensten en producten op het gebied van online marketing. De Klant kan zich altijd afmelden voor dergelijke communicatie.

Divers

 1. In het privacystatement staat beschreven hoe er met de data van de Klant wordt omgegaan.
 2. Vermelding van prijzen op de website van WebExpertise en op analyticsconversionacademy.nl is exclusief BTW.
 3. De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door WebExpertise te allen tijden worden aangepast.

Laatste update: 04-04-2023